XI. Mantık Çalıştayı Kitabı Yayımlandı.

Yavuz Unat, Şafak Ural, Ömer Fatih Tekin ve İbrahim Halil Çetres tarafından yayıma hazırlanan XI. Mantık Çalıştayı Kitabı, Kastamonu Üniversitesi Basımevi ve Mantık Derneği Yayınları işbirliği ile e-kitap (ISBN: 978-605-4697-33-5) olarak yayımlandı.

PDF (Yüksek Çözünürlük: 5 Mb): Çalıştay Kitabı

Künye: XI. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Yavuz Unat, Şafak Ural, Ömer Fatih Tekin, İbrahim Halil Çetres, Kastamonu Üniversitesi Basımevi, Kastamonu, Aralık 2023, ss. 208.

İçindekiler:

 • Açılış Konuşması, Şafak Ural
 • Açılış Konuşması, Yavuz Unat
 • Hermann Grassmann’ın Uzam Teorisinin Kökenleri Üzerine, Dinçer Çevik
 • Canlılıktaki Mantık: Organik Süreçlerin Semiyotik Niteliği, Çağlar Karaca
 • Aritmetiğin Temeleri’nde İkinci Düzey Kavramlar, Eda Şen
 • Mantık Dersi Öğretiminde Resfebe: Uygulama Örnekleri, Ekrem Ziya Duman & Beyzanur Petek
 • Willard Van Orman Quine Bağlamında Dilbilimsel Bir Tetkik, Elçin Esin Kaygın
 • Frege’nin Dil Felsefesinde Etik İfadelerin Konumu ve Kuşatıcılık Sorunu, Elif Kızıl
 • Ortaöğretim Mantık Ders Kitabının Ölçme Sorularının Kazanım Düzeylerine Uygunluğu Açısından İncelenmesi, Eylül Uslu
 • Olanaksız Dünyalar, İbrahim Halil Çetres
 • Juan Caramuel Lobkowitz’in Bağıntısal Mantığı, Nazlı İnönü
 • Kalp Transplantasyonunun Mantıksal İlkeleri, Nilgün Bozbuğa
 • İbn Sînâ Mantığında De Re / De Dicto Üzerine, Samet Büyükada
 • Hume ve Wittgenstein’da Gerçeklik, Semih Akça
 • Nedensellik Bağlamında Humecu ve Humecu Olmayan Yaklaşımların Kıyaslanması, Sercan Palavan
 • Siber Felsefe Üzerine, Zekiye Kutlusoy
 • Mantık İlkeleri Bağlamında Newton’un Hareket Yasalarının Felsefi Temellerinin İncelenmesi, Ömer Fatih Tekin
 • Yapay Zekâda Dilsel Yaratıcılığın Olasılığı  Zekiye Göz
 • Türkçe Dilinin Mantığı ve Birkaç Türkçe Kelime Kökü Üzerine Denemeler, Mustafa Aslan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir