III. Mantık Çalıştayı Etkinlik Programı

28 Şubat 2014 Cuma Amasya Gezisi ve Ziyaretler
1 Mart 2014 Cumartesi The Apple Palace Toplantı Salonu
10:00 Prof. Dr. Şafak Ural (İstanbul Üniversitesi): Solipsizm
11:00 Prof. Dr. Kadir Çüçen (Uludağ Üniversitesi): Kıyasların Denetlenmesi için Aritmetik Yöntem Önerisi
12:00 Öğle Yemeği
13:00 Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu (Gazi Üniversitesi): Toplumsal Hayatımızda Ne Kadar Mantıklıyız?
14:00 Öğr. Gör. Dr. Ekrem Ziya Duman (Gazi Üniversitesi): Mantık Öğretimi Üzerine
15:00 IV. Mantık Çalıştayı Organizasyonu
15:30 Mantık Araştırma ve Uygulama Merkezi Çalışmaları
16:00 Mantık Derneği Çalışmaları
16:30 Dilek ve Temenniler
18:00 Akşam Yemeği
2 Mart 2014 Pazar Taşova Gezisi

II. Mantık Çalıştayı Etkinlik Programı

Principia Mathematica’nın Ardından Mantığın 100 Yılı

3 Mayıs 2013 Cuma: Ontoloji Günü Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampüsü, Edebiyat Fakültesi, Zakine Çelik Öztürk Konferans Salonu / Eskişehir
10:00 Prof. Dr. Burhan Türkşen (TOBB Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi): Bulanık Mantık’ta Tip 1 ve TamTip 2 [Açılış Konuşması]
11:00 Yrd. Doç. Dr. Ayhan Çitil (29 Mayıs Üniversitesi): Kaplam Belirleyici Yüklemcilik, Sonsuzluk ve Ontoloji
12:00 Yard. Doç. Dr. Aziz Zambak (Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Yapay Zeka ve Mantık: Çerçeve Problemi için Çok-Geçişli Bir Mantık Modeli Önerisi
13:00 Yemek Arası
14:00 Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy (Maltepe Üniversitesi): Mantık-Matematik İlişkisi Üzerine
15:00 Doç. Dr. Samet Bağçe (Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Gökten Bir Elma Düşmüş ya da Fenomenlerden Çıkarımlama Metoduna Dair
16:00 Prof. Dr. Şafak Ural (İstanbul Üniversitesi): Soruların Ontolojik Önkabülleri
17:00 Zafer Özdemir (İstanbul Kültür Üniversitesi): Shalqvist Teori
4 Mayıs 2013 Cumartesi: Russell Günü Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampüsü, Öğrenci Merkezi Salon 2009 / Eskişehir
10:00 Prof. Dr. Durmuş Günay (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi): Düşüncenin Geometrisi Olarak Mantık
11:00 Doç. Dr. Bülent Gözkân (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi): Gottlob Frege: Aritmetiğin Temellerinden Dilin Derin Yapısına
12:00 Prof. Dr. David Grünberg (Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Towards a Convergence Theory of Truth
13:00 Yemek Arası
14:00 Doç. Dr. Yücel Yüksel (İstanbul Üniversitesi): Principia Mathematica Üzerine
15:00 Dr. Özgüç Güven (İstanbul Üniversitesi): Tipler Kuramı ve Russell’da Sayının Temellendirilmesi
16:00 Doç. Dr. İskender Taşdelen (Anadolu Üniversitesi): Küme-kuramsal Russell Çatışkısı ve Tip Kuramlarının Beklenmeyen Çekiciliği
17:00 Doç. Dr. Nazlı İnönü (İstanbul Üniversitesi): Russell’ın Tümevarım Hakkında Görüşleri

I. Mantık Çalıştayı Bildirisi

Türkiye’de ilk kez bir Mantık Çalıştayı 25-26 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde gerçekleştirildi. Bu iki günlük çalıştayda toplam 8 bildiri tartışıldı.

Mantıkçıları ilk kez bir araya getiren bu çalıştayın ülkemizde bu konuda yapılacak etkinliklere temel teşkil etmesi umulmaktadır.

Yapılan çalıştayın amaçlarından birisi, mantık, matematiksel mantık, yapay zekâ ve dilbilim alanlarındaki araştırmacıların bir araya getirilmesini ve onların bir çatı altında toplanmasını sağlamaktır.

Bu çerçevesinde bir araştırma merkezi ve bir dernek kurulması fikri oybirliği ile benimsenmiştir.

Mantık Araştırmaları Merkezi”nin İstanbul Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmesi katılımcıların ortak düşüncesipdir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Mantık Anabilim Dalı’nın mantık konusunda Türkiye’de çalışma yapan ilk ve tek birim olması, kurulacak merkezin İstanbul Üniversitesi bünyesinde olmasının temel nedenini oluşturmaktadır.

Böyle bir merkezin, özellikle yurtdışındaki üniversitelerdeki benzeri merkezler ile resmi ilişkiye girebilme olanağı taşıması son derece önemlidir. Bugüne kadar böyle bir olanağa sahip olunamaması, çok yönlü olumsuz etkileri olan büyük bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Mantık çalışmaları hem sosyal bilimler hem de bilgisayar bilimleri gibi farklı alanların ortak konusu olup, stratejik bir öneme sahiptir.

Çalıştayda üzerinde fikir birliğine varılan diğer noktalar, “mantık çalışmalarına olan ilginin orta öğrenim düzeyinde başlatılması”, “üniversite düzeyinde başta Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Dilbilim vb. Bölümlerinde okuyan öğrencilere konunun öneminin anlatılması” ve ayrıca “toplumun dikkatini mantık’ın önemine çekmek” şeklinde ifade edilmiştir. Bunun için yapılması gereken, bir sivil toplum kuruluşu olarak işlev görecek bir derneğin kurulmasıdır.

İstanbul Üniversitesi bünyesinde stratejik öneme sahip disiplinlerarası çalışmaların yapılabilmesi amacıyla bir Mantık Araştırma Merkezi’nin kurulması, mantık çalışmalarının tanıtımı ve yaygınlaştırılmasını hedef alan bir Derneğin açılması önerileri toplantıya katılan üyeler tarafından oybirliği ile benimsenmiştir.

I. Mantık Çalıştayı Etkinlik Programı

25 Haziran 2012 Pazartesi Adalar Belediyesi Binası / Büyükada
12:30 – 13:00 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Şafak Ural (İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı)
Dr. Mustafa Farsakoğlu (Adalar Belediyesi Başkanı)
13:00 – 13:45 Prof. Dr. Zekâi Şen (İstanbul Teknik Üniversitesi): Mühendislikte Sözellik, Felsefe ve Mantık
14:00 – 14:45 Doç. Dr. Samet Bağçe (Ortadoğu Teknik Üniversitesi): Bilgi Meselesi: Meta-Epistemolojik Bir Değerlendirme
14:45 – 15:00 Çay Molası
15:00 – 15:45 Yrd. Doç. Dr. A. Ayhan Çitil (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi): Sürey Varsayımı’nın Bir İspatı Verilebilir mi?
16:00 – 16:45 Doç. Dr. Yücel Yüksel (İstanbul Üniversitesi): Türkiye’de Mantık Çalışmalarının Yeri
17:00 – 18:00 Müze Ziyareti
19:00 Akşam Yemeği
26 Haziran 2012 Salı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
12:30 – 13:00 Genel Konuşmalar
13:00 – 13:45 Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy (Maltepe Üniversitesi): Sembolik Mantığın Gelişim Süreci İçinde Yaşanan Gelişmeler
14:00 – 14:45 Doç. Dr. İskender Taşdelen (Anadolu Üniversitesi): Bağdaşımcı Bir Biçimsel Tanım Kuramına Doğru
14:45 – 15:00 Çay Molası
15:00 – 15:45 Arş. Gör. Özgüç Güven (İstanbul Üniversitesi): Frege’nin “Düşünce” Anlayışı Üzerine Değerlendirmeler
16:00 – 16:45 Prof. Dr. Şafak Ural (İstanbul Üniversitesi): Solipsist Ontoloji

I. Mantık Çalıştayı’na Davet

Değerli Meslektaşım,

Ülkemizde mantık çalışmaları çok eskilere gitmekle beraber, bugüne kadar bu alanlarda çalışanların bir araya gelmesi mümkün olmamıştır.

Mantık günümüzde felsefenin sınırlarını çoktan aşmış olup, özellikle bilgisayar ve dille ilgili çalışmalarda da önemli bir yer tutmaktadır. Ne yazık ki, ülkemizde mantık, bilgisayar, matematiksel mantık ve dil konularında çalışmalar yapan meslektaşlarımızın birbirlerini tanıma ve çalışmalarından haberdar olma olanakları kişisel girişimler ve tesadüflere bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Bu alanlarda ülkemizde yapılan çalışmaların daha ileriye götürülmesi için gerekli koşulların sağlanması hepimizin ortak çabasıyla gerçekleşebilir.

Bu amaçla 25-26 Haziran 2012 tarihleri arasında bir çalıştay düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu çalıştayın iki amacı bulunmaktadır. Birincisi sunulacak bildirilerin tartışılmasıdır. Böylece (biraz acele de olsa) yukarıda söz edilen alanlarda çalışan meslektaşlarımızın bir araya gelmeleri ve aralarında etkileşmeleri sağlanabilecektir.

İkinci olarak bu çalıştayda ne tür bir oluşum çerçevesinde mantık çalışanlarının bir araya gelebileceğini tartışmak düşüncesindeyiz. Böylece ülkemizdeki mantık çalışmalarının daha kurumsal ve sistematik çerçevede yapılacağına inanıyoruz.

Toplantımıza katılarak bu oluşuma katkı vermeniz en içten dileğimizdir.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Şafak URAL
İstanbul Üniv. Edebiyat Fak.
Felsefe Böl. Mantık ABD