XI. Mantık Çalıştayı Kitabı Yayımlandı.

Yavuz Unat, Şafak Ural, Ömer Fatih Tekin ve İbrahim Halil Çetres tarafından yayıma hazırlanan XI. Mantık Çalıştayı Kitabı, Kastamonu Üniversitesi Basımevi ve Mantık Derneği Yayınları işbirliği ile e-kitap (ISBN: 978-605-4697-33-5) olarak yayımlandı.

PDF (Yüksek Çözünürlük: 5 Mb): Çalıştay Kitabı

Künye: XI. Mantık Çalıştayı Kitabı, Ed: Yavuz Unat, Şafak Ural, Ömer Fatih Tekin, İbrahim Halil Çetres, Kastamonu Üniversitesi Basımevi, Kastamonu, Aralık 2023, ss. 208.

İçindekiler:

 • Açılış Konuşması, Şafak Ural
 • Açılış Konuşması, Yavuz Unat
 • Hermann Grassmann’ın Uzam Teorisinin Kökenleri Üzerine, Dinçer Çevik
 • Canlılıktaki Mantık: Organik Süreçlerin Semiyotik Niteliği, Çağlar Karaca
 • Aritmetiğin Temeleri’nde İkinci Düzey Kavramlar, Eda Şen
 • Mantık Dersi Öğretiminde Resfebe: Uygulama Örnekleri, Ekrem Ziya Duman & Beyzanur Petek
 • Willard Van Orman Quine Bağlamında Dilbilimsel Bir Tetkik, Elçin Esin Kaygın
 • Frege’nin Dil Felsefesinde Etik İfadelerin Konumu ve Kuşatıcılık Sorunu, Elif Kızıl
 • Ortaöğretim Mantık Ders Kitabının Ölçme Sorularının Kazanım Düzeylerine Uygunluğu Açısından İncelenmesi, Eylül Uslu
 • Olanaksız Dünyalar, İbrahim Halil Çetres
 • Juan Caramuel Lobkowitz’in Bağıntısal Mantığı, Nazlı İnönü
 • Kalp Transplantasyonunun Mantıksal İlkeleri, Nilgün Bozbuğa
 • İbn Sînâ Mantığında De Re / De Dicto Üzerine, Samet Büyükada
 • Hume ve Wittgenstein’da Gerçeklik, Semih Akça
 • Nedensellik Bağlamında Humecu ve Humecu Olmayan Yaklaşımların Kıyaslanması, Sercan Palavan
 • Siber Felsefe Üzerine, Zekiye Kutlusoy
 • Mantık İlkeleri Bağlamında Newton’un Hareket Yasalarının Felsefi Temellerinin İncelenmesi, Ömer Fatih Tekin
 • Yapay Zekâda Dilsel Yaratıcılığın Olasılığı  Zekiye Göz
 • Türkçe Dilinin Mantığı ve Birkaç Türkçe Kelime Kökü Üzerine Denemeler, Mustafa Aslan

XI. Mantık Çalıştayı Etkinlik Programı

XI. Mantık Çalıştayı, 26-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, Kastamonu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Mantık Derneği tarafından, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi‘nde düzenleniyor.

Düzenleyen Kurumlar

XI. Mantık Çalıştayı Katılım Çağrısı

XI. Mantık Çalıştayı, Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 26-28 Mayıs 2022 tarihlerinde, Teoman Duralı ve Ali Kurt anısına, yapılacaktır.

Bildiri kabul tarihi: 6 Mayıs 2022 Çalıştay programının ilanı: 13 Mayıs 2022

26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde konuşmalar yapılacak ve 28 Mayıs 2022 tarihinde Kastamonu gezisi gerçekleştirilecektir.

 • Çalıştayda ele alınacak başlıca konular:
 • Mantık tarihi
 • Geleneksel mantık
 • Çağdaş mantık çalışmaları
 • İnformel mantık
 • Klasik-olmayan mantıklar
 • Puslu mantık
 • Dil ve mantık
 • Bilim ve mantık
 • Mantık ve matematik felsefesi
 • Mantık çeşitleri
 • Türkçede kullanılan mantık terimleri
 • Matematiksel mantık

Kayıt Formları

Konuşmacı Kayıt Formu: https://forms.gle/61XbVFaVJRjUADu5A

Dinleyici Kayıt Formu: https://forms.gle/vBVccYuWzhBfkkjNA

Katılım bedeli 100 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Hesap bilgileri:

Mantık Derneği TEB Kızıltoprak/İstanbul Şubesi (Şube Kodu: 489)
IBAN: TR03 0003 2000 0000 0053 0351 02 (Hesap No: 53035102)

(Mantık alanında çalışma yapmak isteyen öğrencilerin dinleyici olarak davet edilmesi planlanmaktadır. Katılımcılar, öğrencilerinden birini aday gösterebilir. Aday öğrenciler arasında seçim yapılarak bu öğrencilerin yol masrafları karşılanacaktır.)

Konaklama ve Gezi

Konaklama ve Kastamonu Gezisi yapılmasına yönelik organizasyon çalışmaları devam etmektedir. Gezi planlaması yapıldıktan sonra ayrı bir başvuru formu konuşmacı ve dinleyicilere gönderilecektir.

Katkılarınız ve katılımız için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kastamonu’da görüşmek dileğiyle.

Prof. Dr. Şafak URAL
Mantık Derneği Başkanı
webhttps://calistay.mantik.org.tr
e-posta[email protected]